BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki konkursu na scenariusz lekcji: ?Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas"

Wyniki konkursu na scenariusz lekcji: ?Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas"

Organizatorzy konkursu: Wydział Środowiska oraz Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża, informują o rozstrzygnięciu konkursu dla nauczycieli z gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjalnych na scenariusz lekcji: ?Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas", zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Roku Różnorodności.

Jury Konkursu w składzie: Anna Steckiewicz (Wydział Środowiska), Grażyna Naczyk (Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża), Anna Radecka (Kuratorium Oświaty w Gdańsku)
 i Edyta Ulwan-Olfans (Wydział Edukacji), po zapoznaniu się z nadesłanymi przez nauczycieli scenariuszami lekcji przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

  • w kategorii szkoły podstawowe

II MIEJSCE 

za opracowanie scenariusza lekcji pt.: ?Różnorodność w nas, zwierzętach i roślinach
w Polsce i na świecie"

przyznano Pani Oldze Plichcie-Mardzińskiej
 - nauczycielce ze Szkoły Podstawowej Nr 86 

WYRÓŻNIENIE 

za opracowanie scenariusza lekcji pt.: ? Pouczające podróże"

przyznano Pani Annie Kasprzyckiej
 - nauczycielce z Zespołu Szkół w Kiełpinie

(Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego)

  • w kategorii szkoły gimnazjalne

nagród nie przyznano 

  • w kategorii szkoły ponadgminazjalne


I MIEJSCE
 

za opracowanie scenariusza lekcji pt.: ?Bioróżnorodność - jestem na TAK"

przyznano Pani Monice Kuleszy-Cisiak
 - nauczycielce ze Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących ?Conradinum" 

Termin uroczystego wręczenia nagród przewidziano na dzień 18 października 2010 r. (poniedziałek) o godz. 14:30, w sali 110 (I piętro) przy ul. 3 Maja 9 (budynek Urzędu Miejskiego w Gdańsku).


Serdecznie gratulujemy!

metryczka publikacji