BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki I etapu oceny ofert na realizację zadań w ramach w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"

Wyniki I etapu oceny ofert na realizację zadań w ramach w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013

Wyniki I etapu oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013; określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.

 

Lp. Numer ofert Nazwa organizacji Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Zadanie Ocena po pierwszym etapie
1. 1 Fundacja dla Rodziny "Ogniska Nadziei" Prowadzenie Klubu Młodziey
dla mieszkanców Dolnego
Miasta
2 231 720 zł Prowadzenie Klubu Młodziey dla
mieszkanców Dolnego Miasta
Oferta zakwalifikowana
do II etapu
2. 1 Towarzystwo Profilaktyki
Srodowiskowej MROWISKO
zDolne Miasto 2 231 720 zł Prowadzenie Klubu Młodziey dla
mieszkanców Dolnego Miasta
Oferta zakwalifikowana
do II etapu
x
metryczka publikacji