BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” zgodnie z Zarządzeniem Nr 370/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2015 roku zakwalifikowanych do II etapu oraz zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu.

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu Wynik oceny formalnej Do uzupełnienia
1. Fundacja Urban Forms
z siedzibą w Celestynowie 8A gmina
Ozorków
„OGARNA_SZEROKA 2.0” pozytywny ---
metryczka publikacji