BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w roku 2013 oraz wyniki oceny formalnej złożonych ofert.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w roku 2013 oraz wyniki oceny formalnej złożonych ofert.

Wykaz ofert  złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań Miasta Gdańska określonych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2013 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej:

Lp.

Nazwa organizacji

Wynik oceny formalnej oferty

1.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 
z siedzibą w Gdańsku 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B

Oferta zakwalifikowana do II etapu-

2.

 

Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój”
z siedzibą w Gdańsku 80-313, przy ul. Tetmajera 13

Oferta zakwalifikowana do II etapu-

 

metryczka publikacji