BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1895/18 PMG z dnia 15 listopada 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej oraz rozstrzygnięcie konkursu

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1895/18 PMG z dnia 15 listopada 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1895/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2018 r.

Do pobrania:


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020

Do obrania:

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego.

metryczka publikacji