BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Unieważnienie konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania Nr 3.13 z zakresu zdrowia publicznego

Unieważnienie  konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania Nr 3.13  z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Zgodnie z Rozdziałem XII pkt 3 lit. b) Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 894/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Prezydent Miasta Gdańska

UNIEWAŻNIA KONKURS

Złożona oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie

 

Do pobrania:

metryczka publikacji