BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin" - ogłoszenie wyników I edycji 2012 r.

Wyniki I edycji 2012 Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Wyniki I edycji 2012 Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska ( 70.5 KB )

Zgodnie z Regulaminami przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin" osoby, którym przyznane zostało Stypendium zobowiązują się do podpisania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji Prezydenta, oświadczenia, w którym deklarują, czy są w stanie zrealizować projekt stypendialny za przyznaną kwotę.

Oświadczenia można podpisać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 156, do 29 marca 2012 r.

Szczegółowych informacji na temat Stypendium Kulturalnego udziela pani Joanna Weltrowska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 156, tel. (58) 323 65 15, e-mail: joanna.weltrowska@gdansk.gda.pl

metryczka publikacji