BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – wsparcie prokreacji

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020

Do obrania:
Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie Lp1 (275.47 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie Lp2 (276.46 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie Lp3 (279.82 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać
w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 26-30.09.2019 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w dn. 01.10.2019 r. do ogłaszającego konkurs Sekretariat Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-803 Gdańsk, II piętro
.

metryczka publikacji