BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu

Nazwa Oferenta Tytuł Projektu Przyznana Dotacja
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Gdańszczanin 50 plus - od diagnozy do programu 99 950 zł

z

up. Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

metryczka publikacji