BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wynik konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wynik konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań z zakresu pomocy społecznej

Informacja o wynikach konkursu ofert dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2009

 W dniu 20 kwietnia 2009r. Prezydent Miasta Gdańska przyznał dotacje następującym podmiotom:

(podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 525/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2009 oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym).

 

L.p.

Nazwa i adres podmiotu

Nazwa zadania

Maksymalna kwota dotacji
w złotych

Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalach będących w zasobach Miasta Gdańska mieszczących się w Gdańsku przy ul. Kisielewskiego 12

 

1.

Stowarzyszenie
?Wspólnota Serc?
ul. Hoene  6
80-041 Gdańsk

Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 4 osób
z niepełnosprawnością intelektualną w lokalach będących w zasobach Miasta Gdańska mieszczących się w Gdańsku przy ul. Kisielewskiego 12

 

40 800

 

 

metryczka publikacji