BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs pt. "Najładniejsza elewacja roku 2009"

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs pt. "Najładniejsza elewacja roku 2009"

Konkurs kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które przeprowadziły w roku 2009, remont lub renowację budynku w części obejmującej przynajmniej jego fasadę. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do dnia 27 maja 1990 roku. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące własność innych osób prawnych w tym zarządzanych w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nagroda Główna wynosi 50 000 zł. W przypadku nieprzyznania Głównej Nagrody przyznane będą trzy równorzędne wyróżnienia po 15 000 zł. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2010, w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: ?Konkurs na najładniejszą elewację  roku 2009?. Zgłoszenie winno być złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika do Zarządzenia nr 628/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 maja 2009 r.

Zasady Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu przyjętym i zatwierdzonym Zarządzeniem nr 628/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 maja 2009.

Dokumenty do pobrania:

metryczka publikacji