BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Powołanie Komisji Konkursowej - w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1814/19 z dnia 18 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 2033/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku i ustalenia Regulaminu Pracy Komisji. 

 

Do pobrania: 

Zarządzenie 2033/19 (197.7 KB)

 

metryczka publikacji