BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu  na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku:
Aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

1

Wyprawa „dwa w jednym”

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom

3 000

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej

Akademia Młodej Sztuki

2 000

3

Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”

Wyginaj Śmiało Ciało

11 000

4

Stowarzyszenie MONAR

Babie lato u sąsiadów

0
Oferta nie uzupełniona w terminie

Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

1

Fundacja Psychologiczna

Nowoczesne rozwiązania w obszarze narkomanii

12 140

metryczka publikacji