BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa - MOPR w Gdańsku

Ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 535/19 Prezydenta Miast Gdańska z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 535/19 PMG z dnia 10 kwietnia 2019 r. (220.67 KB)
Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert (249.92 KB)
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu (72 KB)
Karta Oceny do otwartego naboru ofert (334.88 KB)

 

metryczka publikacji