BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu aktywności obywatelskiej

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej, określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  1. Przeciwdziałania  alkoholizmowi –48 000 zł
  2. Upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka  – 100 000 zł
  3. Realizacji zadań publicznych w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 200 000 zł
  4. Realizacji działań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 60 000 zł

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 11 maja 2016 roku.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 528/16 z dnia 18.04.2016 r. (368.59 KB)
  2. Szczegółowe warunki konkursu (956.62 KB)
  3. Formularz oferty (244 KB)
  4. Karta oceny oferty (468.32 KB)
  5. Tabela wykształcenie kadry (215 KB)


metryczka publikacji