BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała nr XXXIII/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.)

Ogłasza się ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej - „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” oraz programu wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej, cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak: cukrzyca typu II, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie tętnicze oraz choroby układu krążenia w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020.

Wysokość środków, przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w roku 2017, a wymienionych w § 1, wynosi łącznie 280.000,00 PLN, z tego w ramach niniejszego konkursu udziela się dotacji na łączną kwotę 131.950,00 PLN.

Do pobrania: Ostateczne wyniki konkursu (363.85 KB)

Zarządzenie Nr 1727 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-09-22

metryczka publikacji