BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Gminy Miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 1826/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 1826/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r. (144.16 KB)
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie (369.04 KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty konkursowej (459.43 KB)
Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o niekaralności (183.36 KB)
Załącznik Nr 4 -Wzór karty oceny (293.68 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (266.31 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o wydatkowaniu transz (185.48 KB)
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia RODO (174.98 KB)
Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania (436.67 KB)

metryczka publikacji