BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS - regranting

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  • „11) Edukacji, oświaty i wychowania: a) Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina, 16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: a) Gdański Fundusz Senioralny, 21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej a) Gdański Fundusz Sąsiedzki”  w formie regrantingu.

Do pobrania: 

Wyniki konkursu WRS - regranting (193.88 KB)

metryczka publikacji