BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Konkurs na najpiekniejszą ozdobę na Gdańską Choinke

Konkurs na najpiekniejszą ozdobę na Gdańską Choinke

Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci wraz z opiekunami do przygotowania barwnych przebrań i uczestniczenia w paradzie poprzedzającej zapalenie światełek na Gdańskiej Choince.

Regulamin konkursu

Organizator - Fundacja Choinki Gdańskiej oraz ?Plama? ?Gdański Archipelag Kultury.

Cel konkursu:

  • Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę;
  • Stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta;
  • Promocja działań plastycznych.

Uczestnicy - Grupa wiekowa 5-10 lat.

Temat prac - Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Prosimy nauczycieli i opiekunów o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na  warunki atmosferyczne.

Termin nadsyłania prac  ?  30.11.2010r.

Warunki uczestnictwa ? opatrzenie każdej pracy metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym placówki rekomendującej prace, adres e-mail, imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem wykonano prace.
W przypadku większej liczby prac prosimy o dołączenie listy uczestników.
Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

Nagrody - Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki. Najpiękniejsze ozdoby zawisną na Choince na Długim Targu.

ADRES NADSYŁANIA PRAC:

?PLAMA? Gdański Archipelag Kultury
80-460 Gdańsk ul. Pilotów 11
tel/fax (58) 557 42 47
feta@plama.art.pl
www.plama.art.pl

metryczka publikacji