BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Konkurs na Gdański Produkt Turystyczny rozpoczęty!

Gdańska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w II edycji Konkursu na Gdański Produkt Turystyczny. W konkursie nagrodzone zostaną najbardziej nowatorskie i atrakcyjne produkty turystyczne. Konkurs jest skierowany do Organizatorów Turystyki z całej Polski, którzy wpisani są do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa. Zwycięskie produkty będą oferowane turystom w Gdańsku od przyszłego sezonu turystycznego.

Gdańska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w II edycji Konkursu na Gdański Produkt Turystyczny. W konkursie nagrodzone zostaną najbardziej nowatorskie i atrakcyjne produkty turystyczne. Konkurs jest skierowany do Organizatorów Turystyki z całej Polski, którzy  wpisani są do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa. Zwycięskie produkty będą oferowane turystom w Gdańsku od przyszłego sezonu turystycznego.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Gdańska, Pan Paweł Adamowicz

Zapraszamy Organizatorów Turystyki do zgłaszania projektów
do dnia 30 grudnia 2009r.
Główna nagroda: 20 000!
Rozstrzygniecie konkursu: 1 lutego 2010 roku.

Regulamin i dokumenty są dostępne na www.gdansk4u.pl oraz www.gdansk.pl

Partoni medialni:

logo

metryczka publikacji