BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013; określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.

Lp. Numer oferty Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota dofinansowania Zadanie
1. 2 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO zDolne Miasto 2 231 720 zł Prowadzenie Klubu Młodzieży dla mieszkańców Dolnego Miasta
metryczka publikacji