BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na konkurs „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” wraz z wykazem ofert zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert do dnia 12 maja 2017r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej konkursu „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszyć się jesienią życia”.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  

Podmioty lecznicze w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 25 maja 2017r. do godz. godz. 16:00, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie Organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 208- nr tel. 58/ 323-68-79.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Do pobrania: Wyniki-ocena formalno-prawna (448.88 KB)

metryczka publikacji