BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację Zadania nr III i IV będących przedmiotem konkursu ofert na realizację w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację Zadania nr I i II będących przedmiotem konkursu ofert na realizację w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r. Komisja Konkursowa dokona na kolejnym posiedzeniu.

Do pobrania:

Informacja (141.32 KB)

metryczka publikacji