Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2025

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2025

 

Prezydent Miasta Gdańska  informuje o wydłużeniu terminu publikacji informacji o konieczności uzupełnienia oferty do dnia 23.02.2022 r.

 

„W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 139/22 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2025, stanowiącym treść ogłoszenia o konkursie ofert, wprowadza się następującą zmianę: w rozdziale XI. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA, ODRZUCENIE I ODDALENIE OFERTY zwrot: "najpóźniej do dnia 21 lutego 2022 r." zastępuję się zwrotem: "najpóźniej do dnia 23 lutego 2022 r.".”

 

Do pobrania:

Zarządzenie PMG nr 255-22 z dnia 21.02.2022 (85.65 KB)

Metryczka publikacji