Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zarządzenie nr 671/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WRS dogrywka

Zarządzenie nr 671/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska (określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022") przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji.

 

Konkurs nr 515/22 - realizacja zadań publicznych z obszaru działalności na rzecz integracji cudzoziemców, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 

Do pobrania: 

Zarządzenie nr 671/22 PMG z 11 kwietnia 2022 r. 

Metryczka publikacji