Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Do pobrania poniżej wyniki oceny formalnej konkursu.

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1897/21 PMG z dnia 29 listopada 2021 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć
w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 05-10.01.2022 r. do Ogłaszającego konkurs do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój 40), Sala Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74 (pokój 210), Sala Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacyjne) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność
z oryginałem i opatrzone datą
.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Do pobrania: 

wyniki oceny formalnej:

wyniki_oceny_formalnej_1.10_BIP (431.5 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.3_BIP (427.39 KB)

wyniki_oceny_formalnej_2.10_BIP (444.39 KB)

Metryczka publikacji