Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1662/22 PMG z dnia 29 sierpnia 2022 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1662/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Do pobrania:

 Wykaz ofert i wyniki oceny formalnej

Metryczka publikacji