Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1662/22 PMG z dnia 29 sierpnia 2022 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1662/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Do pobrania:

 Wykaz ofert i wyniki oceny formalnej

Metryczka publikacji