Uzupełnienie braków formalnych w otwartym Konkursie ofert 2018 roku na zadanie pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta" Gdańska"

Wykaz wszystkich ofert, które zostały złożone do Wydziału Programów Rozwojowych do dnia 20 czerwca 2018r w otwartym Konkursie ofert 2018r na zadanie pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta" Gdańska" wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych. Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprasza Organizacje Pozarządowe do uzupełnienia ofert- braków formalnych dla zadania publicznego pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta Gdańska". W załączeniu wykaz 11 ofert konkursowych złożonych przez Organizacje Pozarządowe, w tym siedem ofert zawiera braki formalne do uzupełnienia w dniach: 5 lipca 2018r ( czwartek w godz.8-16), 6 lipca 2018r ( piątek w godz. 8-15), 9 lipca 2018r ( poniedziałek w godz. 8-16).
W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
 
Metryczka publikacji