Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sportowe Twarze Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości zawarcia umów promocyjnych na 2022 r. z zawodnikami osiągającymi bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Oferty mogą składać zawodnicy zrzeszeni w klubach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska. Z osobami, których oferty zostaną wybrane przez komisję powołaną do rozstrzygnięcia konkursu, zostaną podpisane umowy.

Oferty, z dopiskiem: Sportowe Twarze Gdańska - Biuro Prezydenta ds. Sportu, można składać do dnia 11 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 40.

Metryczka publikacji