Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań w latach 2022 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie Lp. 1 (111.95 KB)

Rozstrzygnięcie Lp. 2 (123.87 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego.

Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 12.01- 14.01.2022 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12.

Metryczka publikacji