Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozstrzygnięcie konkursu ofert złożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 1662/22 PMG z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1662/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Do obrania:
Rozstrzygnięcie konkursu 

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 2 dni roboczych, tj. w dniach 06 – 07.10.2022 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Metryczka publikacji