Zarządzenie Nr 1040/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej – uzależnienia (dogrywka)

ZARZĄDZENIE Nr 1040/22 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 i ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Do pobrania: 

Metryczka publikacji