Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Otwarty konkurs ofert Biura Rozwoju Gdańska na realizację zadania publicznego zgodnie z „Programem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” na podstawie warunków określonych w Zarządzeniu nr 640/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji.

Miasto Gdańsk / Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań::

  1. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Orunia
  2. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
  3. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm
  4. Wspieranie działań społecznych w podobszarze Dolne Miasto i Placu Wałowego wraz z Starym Przedmieściem

na które przeznaczono łączną kwotę: 163 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego witkac.pl

Termin elektronicznego składania ofert mija 31 maja 2021 r o godzinie 15.30. Termin składania potwierdzenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, które zostało podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 4 czerwca 2021 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez stronę internetową generatora ofert . Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, kontakt: tel. 58 308 44 28, rewitalizacja@brg.gda.pl  Merytorycznych konsultacji udziela: p. Katarzyna Werner, tel. (58) 308 44 02, e-mail: katarzyna.werner@brg.gda.pl

Do pobrania – dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Metryczka publikacji