Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek na realizację zadania publicznego
pt. „
Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”.

 

W dniu 12 lipca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 lipca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Do pobrania:

Oferta (85.03 KB)
Metryczka publikacji