Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
we współpracy z Fundacją Ireny Jarockiej
ogłasza
otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej
 
Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 1705/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2020 na podstawie Uchwały nr XVII/355/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ireny Jarockiej.

Przedmiot i założenia konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pomnika Ireny Jarockiej, piosenkarki i gwiazdy estrady.
2. Pomnik ma być zlokalizowany na Skwerze im. Ireny Jarockiej w Gdańsku (dzielnica Oliwa), na terenie administrowanym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Lokalizację pomnika pokazuje mapka, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Zaleca się, by pomnik miał formę figury całopostaciowej.
4. Wielkość i forma pomnika muszą być dostosowane do przestrzeni, w której zostanie on ustawiony.
5. Należy zaprojektować na pomniku napis IRENA JAROCKA 1946-2012.
6. Zaproponowane rozwiązania techniczne, w tym plastyczno-materiałowe, muszą gwarantować trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną pomnika.

Termin i miejsce składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Organizatora lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – Sala Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14–17.
Termin składania prac konkursowych: do dnia 1 marca 2021 r. Decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do rozstrzygnięcia konkursu powołano komisję w składzie:
1. Michał Sobolewski – przedstawiciel Fundacji Ireny Jarockiej,
2. Mariola Pryzwan – przedstawiciel Fundacji Ireny Jarockiej,
3. Anna Białecka – przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury,
4. Marek Bonisławski – przedstawiciel Biura Prezydenta,
5. Łukasz Bejm – przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska,
6. Jan Perucki – przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska,
7. Mariusz Białecki – przedstawiciel środowisk artystycznych,
8. Robert Kaja – przedstawiciel środowisk artystycznych,
9. Tomasz Sobisz – przedstawiciel środowisk artystycznych,
10. Katarzyna Jaskuła – przedstawiciel Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
11. Małgorzata Kolesińska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Szczegółowy regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1705/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2020 r., można pobrać poniżej.

DO POBRANIA:

Zalacznik 1 Regulamin (107.11 KB)

Zalacznik 2 Karta identyfikacyjna (16 KB)

Zalacznik 3 Oswiadczenie (14 KB)

Zalacznik 4 Mapka (353.36 KB)

Zalacznik 5 Klauzula RODO (77.02 KB)

Metryczka publikacji