Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konkurs dla organizacji pozarządowych - wsparcie działań społecznych w dzielnicach objętych rewitalizacją

Otwarty konkurs ofert Biura Rozwoju Gdańska na realizację zadania publicznego zgodnie z „Programem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” na podstawie warunków określonych w Zarządzeniu nr 198/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2022 r. w  sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji. 

Miasto Gdańsk / Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań::  

  1. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Orunia 
  2. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 
  3. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm 
  4. Wspieranie działań społecznych w podobszarze Dolne Miasto i Placu Wałowego wraz z Starym Przedmieściem na które przeznaczono łączną kwotę: 164 000 zł. 

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. 

Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego witkac.pl  

Termin elektronicznego składania wniosków upływa 7 marca 2022 o godzinie 15.30 

Termin elektronicznego składania ofert mija 7 marca 2021 r o godzinie 15.30. Termin składania potwierdzenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, które zostało podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 10 marca 2022 r. 

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez stronę internetową generatora ofert . Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, kontakt: tel. 58 308 44 28, rewitalizacja@brg.gda.pl  Merytorycznych konsultacji udziela: p. Katarzyna Werner, tel. (58) 308 44 02, e-mail: katarzyna.werner@brg.gda.pl  

Do pobrania – dokumentacja konkursowa: 

Szczegółowe warunki konkursu 

Metryczka publikacji