Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zaproszenie na plenarne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowychSzanowni Państwo

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie plenarne gdańskich organizacji pozarządowych,    które    odbędzie    się w sali   204 - obrad w Nowym Ratuszu , Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 1, w dniu 27 maja 2008 w godz. 13.00 – 16.00, poświęcone Programowi Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi oraz nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

Program spotkania:

  1. powitanie uczestników
  2. przedstawienie propozycji zmian do Programu Współpracy na rok 2008.
  3. konsultacje społeczne Programu Współpracy na rok 2009.
  4. przerwa
  5. prezentacja proponowanych zmian w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.
  6. Ewaluacja Programu Współpracy za 2007rok.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w Ustawie pod adresem internetowym WWW.pozytek.gov.pl  oraz propozycją Programu Współpracy 2009 na stronie Miasta www.gdansk.pl/category.php?category=577&history=12: i ewentualne przygotowanie własnych uwag do obu dokumentów.

 

/ - /  Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta
    Miasta Gdańska 

metryczka publikacji