Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zapraszamy na Gdańską Szkołę LiderówRegionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
przy współorganizacji  Miasta Gdańska
w ramach projektu
Gdańska Akademia Społeczeństwa Obywatelskiego
zapraszamy na

Gdańską Szkołę Liderów

Zgłoszenia:
Szkoła adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Gdańska

Zgłoszenia na Gdańską Szkołę Liderów przyjmowane są w sposób ciągły.
Uczestnicy 70% zajęć otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Fundację RC i Miasto Gdańsk.
Istnieje możliwość zgłoszenia na pojedyncze szkolenia. Udział w szkoleniu jest możliwy poprzesłania na adres; beata.matyjaszczyk@rci.org.pl wypełnionej ankiety. Ankieta jest do pobrania na stronie www.rci.org.pl.
Na wszelkie pytana związane z organizacja Gdańskiej Szkoły Liderów odpowiedzi udziela Beata Matyjaszczyk (tel 0 58 340 12 14)

Terminarz:
Szkoła Liderów obejmuje 128 godzin szkoleniowych. Zajęcia odbywać się będą w blokach 8 godzinnych. Aby umożliwić uczestnictwo w szkole przedstawicielom organizacji pozarządowych pracujących zawodowo, zajęcia zaplanowano w piątki i w soboty po południu.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników możliwe jest przeniesienie kursu na godziny dopołudniowe w powszednie dni tygodnia Jednak ostateczny harmonogram spotkań i plan zajęć zostanie podany po pierwszym bloku i ustaleniach z uczestnikami kursu.

Zajęcia na Gdańskiej Szkole Liderów odbywają się w piątki  (16.00 – 20.00) i soboty (15.30 – 20.00) wg zamieszczonego poniżej harmonogramu:

 • 16-17 maja – komunikacja i autoprezentacja
 • 30-31 maja
 • 13-14 czerwca
 • 12-13 września
 • 26-27 września
 • 10-11 października
 • 24-25 października
 • 7-8 listopada
 • 21-22 listopada
 • 5-6 grudnia

Program Szkoły:

Umiejętności interpersonalne
 • komunikacja
 • autoprezentacja

Program rozwoju i strategia rozwoju  organizacji 

 • tworzenie programu rozwoju
 • praca z programem rozwoju
 • ewaluacja programu

Organizacja pracy Zarządu

 • struktura Zarządu
 • regulamin pracy zarządu i podział obowiązków
 • dokumentacja organizacji

Stwarzanie warunków do działania organizacji

 • sojusznicy organizacji
 • promocja organizacji  na zewnątrz
 • podstawy prezentacji – prowadzenie prelekcji i spotkań
 • materiały wychodzące z organizacji – przygotowywanie i wydawanie dokumentów, materiałów promocyjnych

Partnerstwo

Zarządzanie projektami

 • narzędzia

Lider:

 • motywowanie
 • delegowanie uprawnień
 • planowanie własnego rozwoju

Praca z zespołem wolontariuszy i członków organizacji

 • elementy polityki kadrowej organizacji (dobór ludzi do zadań, pozyskiwanie i utrzymywanie kadry )
 • rozwój przez pełnienie funkcji
 • wprowadzanie zmian w organizacji

Wiedza ekonomiczno-finansowo-gospodarcza:

 • zasady rachunkowości
 • zasady działalności finansowo-gospodarczej
 • zasady inwentaryzacji
 • podatki: dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych i VAT
 • ustawa o zamówieniach publicznych
 • ubezpieczenia
 • rozliczanie dotacji

Pozyskiwanie środków

 • planowanie procesu pozyskiwania środków
 • pisanie wniosków o dotację
 • źródła informacji o środkach w fundacjach i funduszach krajowych i środkach europejskich dostępnych w Polsce.
 • pozyskiwanie środków od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych
 • składki członkowskie

 

Serdecznie zapraszamy

Koordynator Gdańskiej Szkoły Liderów
Beata Matyjaszczyk

aq5 (509.73 KB)

metryczka publikacji