Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Z decyzją podatkową do mieszkańców!

Z decyzją podatkową do mieszkańców!

4 stycznia rusza dystrybucja decyzji podatkowych. Po raz kolejny decyzje podatkowe dostarczą gdańszczanom do domów osobiście pracownicy Urzędu Miasta Gdańska.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, pisma, decyzje itp. z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego (Prezydenta Miasta Gdańska). Zatem decyzje podatkowe roznoszone będą tylko przez pracowników UMG.

Doręczyciele ? pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
Na żądanie podatnika zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej. Doręczanie może odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy (np. podczas urlopu) oraz w soboty pomiędzy 8.00 a 20.00.

Akcja potrwa do 14 lutego włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną wysłane pocztą.


metryczka publikacji