Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wyniki otwartego konkursu ofert 2016 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Dokumenty do pobrania:

lista ofert, które otrzymały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert 2016 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (191.82 KB)

lista ofert, które uzyskały mniej niż 30 punktów i nie otrzymały dofinansowania w otwartym konkursie ofert 2016 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (145.45 KB)

lista ofert odrzuconych w otwartym konkursie ofert 2016 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (117.08 KB)

metryczka publikacji