Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wyniki otwartego konkursu ofert 2008 - dogrywka dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych.PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2008 rok,
na zadania w zakresie rozwoju i wspierania nauki, przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności w zakresie narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wsparcia zatrudnienia socjalnego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych .
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 309/08 z dnia 17 marca 2008 roku

L.P.

Nazwa Organizacji

Tytuł Projektu

 Kwota przyznana

1

Fundacja Pomorski Dom Nadziei                                             

Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 2008

18 530   

2

Gdańska Fundacja Oświatowa                        

Wyjazdowe warsztaty  naukowe dla  laureatów "Monitorowania jakości edukacji "Gdańskie Lwy"

30 000   

3

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie    

 

Przygotowanie do stworzenia na terenie Gdańska "Gdańskiego Centrum Integracji Społecznej"

300 000   

 


          348 530

raport 2009 - kad (33 KB)

metryczka publikacji