Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie nr 1834/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017

metryczka publikacji