Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Harmonogram przyjmowania uczniów do oddziałów IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum

Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów klasy IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019.

metryczka publikacji