Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Uwaga rodzice korzystający ze żłobków i klubów dziecięcych oraz innych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Gdańska

UWAGA RODZICE KORZYSTAJĄCY ZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ INNYCH PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA

Żłobki  i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 powstałe po 4 kwietnia 2011 roku powinny dokonać wpisu do rejestru Prezydenta Miasta Gdańska. Po dokonaniu wpisu placówka otrzymuje zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Wpis do rejestru gwarantuje spełnienie przez żłobek i klub dziecięcy warunków opieki nad dzieckiem określonych przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wykonywanie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karom przewidzianym w art. 60Kodeksu wykroczeń.

Rejestr żłobków oraz szczegółowa informacja dotycząca procedury rejestracji żłobków i klubów dziecięcych znajdują się na stronie https://www.gdansk.pl/nasze-miasto,1399.html  telefonicznych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej UM tel: (58) 323 67 39 i (58) 323 67 12

metryczka publikacji