Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

UWAGA - obowiązek zabezpieczenia wodomierzy

saur

Saur Neptun Gdańsk S.A. przypomina Państwu o ciążącym na odbiorcach wody obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu. 
Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.  
Dziękujemy za odpowiedzialne dopełnienie  tego obowiązku.

metryczka publikacji