Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Uwaga, już można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej!

Od dnia 20 września 2008 r. przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, a następnie działalność tę wznowić. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
Podstawa prawna art. 7ba - ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101. poz. 1178. z późn. zm.).

 Urząd on-line - Zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej

Emilia Salach-Pezowicz / Biuro Prasowe

metryczka publikacji