Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

System informowania klientów o terminie płatności lub o powstałej zaległości w zakresie podatków i opłat

Od 1 marca 2018 r. istnieje SMS-owy lub e-mail-owy system informowania klientów o terminie płatności lub informowania o powstałej zaległości w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu przystąpienia do systemu należy wyrazić zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail w bazie Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Druk zgody można pobrać w zespołach obsługi mieszkańców lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku tutaj: Druk zgody sms 12.2019 (20.44 KB)

 

Wypełniony i podpisany druk można:

  • złożyć w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74,
  • złożyć w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1,
  • złożyć w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • złożyć w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2,
  • przesłać listownie na adres siedziby Urzędu,
  • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP
metryczka publikacji