Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Rozstrzygnięcie kwizu z wiedzy o Unii Europejskiej


Rozstrzygnięcie kwizu z wiedzy o Unii Europejskiej

W związku z obchodami Dnia Europy zamieściliśmy na naszej stronie krótki kwiz z wiedzy o Unii Europejskiej. Wystarczyło odpowiedzieć prawidłowo na pięć pytań, by wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

W konkursie wzięło udział czternastu uczestników, spośród których tylko cztery osoby odpowiedziały prawidłowo na wszystkie pytania. Przypominamy pytania wraz z podaniem prawidłowych odpowiedzi:

1. 9 maja obchodzony jest w Unii Europejskiej jako Dzień Europy ponieważ w tym dniu:
Odpowiedź prawidłowa:
d) Robert Schuman przedstawił deklarację na temat integracji europejskiej
2. Tak zwane kryteria kopenhaskie określają:
Odpowiedź prawidłowa:
b) warunki przystąpienia do Unii Europejskiej
3. Budżet Unii Europejskiej na dany rok jest przyjmowany przez:
Odpowiedź prawidłowa:
c) Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski
4. Które z państw członkowskich przewodniczy obecnie (1 stycznia ? 30 czerwca 2008 r.) posiedzeniom Rady Unii Europejskiej?
Odpowiedź prawidłowa:
a) Słowenia
5. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez:
Odpowiedź prawidłowa:
d) Parlament Europejski

Jak się okazało, najwięcej problemów przysporzyło uczestnikom pytanie trzecie. W związku z przygotowaniem pięciu nagród losowanie okazało się niepotrzebne, a wszystkie cztery osoby, które odpowiedziały prawidłowo otrzymują nagrody. Poniżej przedstawiamy laureatów:

  • Pan Krzysztof Kulej
  • Pan Piotr Kamola
  • Pan Grzegorz Sikorski
  • Pan Michał Sypolka

     

Zwycięzcom gratulujemy!
O sposobie odebrania nagród zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną w ciągu najbliższych dni
.

metryczka publikacji