BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs 2018 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska" ,w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018".

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs 2018 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska" , w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018".
Oferty konkursowe należny złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs 2018 pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska"  ( nie otwierać), w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018r,
w siedzibie zamawiającego : Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12- sala obsługi mieszkańców., Zespół Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów, ZOM przy ul. Wilanowskiej.
Załączniki do pobrania n/w znajdują się na stronach internetowych miasta Gdańska - www.gdansk.pl i bip.gdansk.pl.
 
Do pobrania:
Zarządzenie nr 608 z dn. 11 kwietnia 2018r (7.52 MB)
w tym:
1. szczegółowe warunki otwartego Konkursu ofert na realizację zadania- załącznik nr1
2.wzór oferty realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2 (44.47 KB)
3. wzór karty oceny formalnej i merytorycznej - załącznik nr 3
4. treść ogłoszenia konkursu- załącznik nr 4
5.wzór pisma Organizacji Pozarządowej do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie uzyskania opinii dotyczącej lokalizacji placu zabaw Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Skarbu oraz Wydziału Programów Rozwojowych- załącznik nr 5 (15.2 KB)
6. wzór umowy użyczenia nieruchomości ( działki) - załącznik nr 6 (46 KB)
7.wzór umowy na realizację zadania publicznego- załącznik nr 7 (53.11 KB)
metryczka publikacji