Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie:

  • 13 )ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego :
  • d)  aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni  w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy

Do pobrania:

wyniki konkursu na zieleńce (81.44 KB)


metryczka publikacji